Szkoła Policealna Mrowiński
w Tomaszowie Maz.

Symbol cyfrowy zawodu: 351203 – Technik informatyk
Kwalifikacja: INF.02 –Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
Kwalifikacja:  INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Techniki informatyk to osoba odpowiedzialna w firmie/instytucji w zależności za utrzymanie i modernizację sprzętu komputerowego, administrowanie stronami internetowymi firmy. Poprawne działanie oprogramowaniem i sieci informatycznej. Tworzenie i optymalizacja baz danych stron internetowych i programów. Pomoc i szkolenia informatyczne dla innych działów.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

  • montować oraz poprawnie eksploatować sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne;
  • zaznajomisz się z językami programowania
  • sprawnie obsługiwać systemy operacyjne
  • projektować i instalować lokalne sieci komputerowe oraz administrować tymi sieciami w oparciu o różne technologie
  • modernizować i ulepszać obecne instalacje sieciowe
  • projektować bazy danych i nimi administrować;
  • tworzyć strony internetowe i aplikacje internetowe oraz administrowania stworzonymi stronami i aplikacjami

 

Tylko u nas otrzymasz dodatkowy kurs gratis, prowadzony przez specjalistów z sektora prywatnego wart 1500zł:

  • optymalizacja stron internetowych i pozycjonowanie
  • systemy marketingowe
  • e-marketing

Technik informatyk może zdobyć zawód w firmach prywatnych jako administrator sieci komputerowych, działach obsługi informatycznej, sklepach komputerowych, serwisach, firmach tworzących oprogramowanie oraz we wszystkich instytucjach publicznych, gdzie wykorzystywane są technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy. Zapotrzebowanie na Techników informatyki nie maleje na rynku pracy od lat. W Polsce, nowoczesne technologie informatyczne, są jedną z głównych gałęzi gospodarki. Otwieranie się nowych firm informatycznych oraz otwieranie oddziałów informatycznych zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce powoduje, że dynamika wzrostu miejsc pracy dla osób z wykształceniem informatycznym jest większa niż ilość fachowców na te stanowiska. Inaczej mówiąc, Technik informatyk to pewny zawód i dobre zarobki. Technik informatyk może również otworzyć własną działalność w sektorze IT.

Pobierz podanie do Szkoły Policealnej: Podanie do Szkoły Policealnej w Tomaszowie Maz.