Szkoła Policealna Mrowiński
w Tomaszowie Maz.

Symbol cyfrowy zawodu: 311411 – Technik elektroniki i informatyki medycznej
Kwalifikacja: MED.07 – Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Na tym kierunku nauczymy Cię, instalowania i uruchamiania elektronicznej aparatury medycznej. Współdziałania w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów. Nadzorowania i kontrolowania pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów. Wykonywania pomiarów i testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku. Oceniania stanu technicznego elektronicznej aparatury medycznej. Obsługiwania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywanych w sieciach komputerowych. Posługiwania się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej.

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Wykorzystuje on w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektroradiologii i znajduje dla nich zastosowanie w medycynie. Obsługuje on elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. Technik opanowuje wiedzę ogólną, umożliwiającą opanowanie zagadnień technicznych – m.in. z zakresu metrologii, elektroniki i informatyki – oraz wiedzę specjalistyczną, dotyczącą metod i aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie. Wiedza specjalistyczna związana jest m.in. z informatyką medyczną (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, bazy danych medycznych, systemy ekspertowe w medycynie), technikami obrazowania w medycynie (metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów, komputerowa tomografia rentgenowska, tomografia emisyjna, tomografia NMR), budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna – EKG, elektroencefalograficzna – EEG, ultrasonograficzna – USG oraz KTG- kardiotokografia). Obsługa audiometrów i lamp Sollux. Wykorzystywania symulatorów pacjenta do sprawdzania urządzeń medycznych.

Perspektywy zatrudnienia: Mając odpowiednie uprawnienia, możesz pracować w następujących zakładach: w zespołach elektromedycznych w szpitalach, przychodniach i klinikach w ośrodkach naukowo – badawczych, w pracowniach informatyki medycznej, w zakładach produkujących i projektujących sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną, w serwisach firmowych aparatury medycznej, zakładach naprawy sprzętu elektronicznego.

Pobierz podanie do Szkoły Policealnej: Podanie do Szkoły Policealnej w Tomaszowie Maz.