Od dnia 01 lutego 2024r. Szkoła policealna prowadzi nabór na kierunki:

Zajęcia rozpoczynają się od 15 lutego 2024r.

SZKOŁA BEZPŁATNA. ZAPRASZAMY