Szkoła Policealna Mrowiński
w Tomaszowie Maz.

Symbol cyfrowy zawodu: 325402 – Technik masażysta
Kwalifikacja: MED.10 – Świadczenie usług w zakresie masażu

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Uzyskujesz państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik masażysta, który gwarantuje Ci atrakcyjne oferty pracy!

W ramach zajęć:

  • poznajesz tajniki masażu rehabilitacyjnego, oraz leczniczego
  • dowiesz się jak wykonać prawidłowy masaż u sportowców
  • nauczysz się bezbłędnie planować przeprowadzane zabiegi
  • przećwiczysz własne umiejętności na praktykach zawodowych

Ponadto nauczysz się:

  • oddziaływać na ciało różnymi bodźcami – zajęcia z fizjoterapii, w tym elementy kinezyterapii – gimnastyka lecznicza i fizykoterapia

Perspektywy zatrudnienia:

  • gabinety odnowy biologicznej, fizjoterapeutyczne, szpitale, sanatoria, hospicja, domy opieki społecznej,
  • SPA, gabinety masażu, gabinety kosmetyczne, prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Pobierz podanie do Szkoły Policealnej: Podanie do Szkoły Policealnej w Tomaszowie Maz.