Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

Adresat: Dla nauczycieli, wychowawców i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą autystyczną, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają specjalistycznych kwalifikacji do pracy z nimi.

Cel: uzyskanie uprawnień do nauczania lub prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Słuchacz studiów podyplomowych z Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka z
autyzmem po zakończeniu studiów jest wyposażony w wiedzę do pracy z dzieckiem autystycznym we wczesnym okresie rozwojowym oraz realizacji kształcenia założonego w programie nauczania
na kolejnych etapach edukacyjnych. Po ukończeniu uzupełniających studiów podyplomowych z Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych absolwenci uzyskają:

  • kompletną wiedzę o swoistości procesu kształcenia, planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem (w placówce i warunkach domowych)
  • umiejętności planowania i prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych z dziećmi autystycznymi w wieku przedszkolnym (indywidualnych i grupowych) oraz monitorowania ich osiągnięć,
  • umiejętności realizacji treści i celów kształcenia zakładanych w programach nauczania na kolejnych etapach edukacji ( szkoła podstawowa, gimnazjum, kształcenie ponadgimnazjalne),
  • dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów z autyzmem.

Informacja o kosztach dostępna w sekretariacie

Wszystkie zajęcia odbywają się w Tomaszowie Mazowieckim.

Budynek B – parter
ul. Świętego Antoniego 29
92-700 Tomaszów Mazowiecki

tel. 44 726 05 38

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.