Specjalności/ profile kształcenia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (2 semestry)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (3 semestry)
 • Etyka i filozofia w szkole (3 semestry)
 • Geriatria i opieka długoterminowa (2 semestry)
 • Gimnastyka, rytmika i muzyka w wychowaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym (3 semestry)
 • Logopedia (4 semestry)
 • Logopedia przedszkolna i szkolna (3 semestry)
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (3 semestry)
 • Pedagog w zakresie socjoterapii dzieci i młodzieży (3 semestry)
 • Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela (3 semestry)
 • Leader Manager (2 semestry)