Oferujemy studia I stopnia stacjonarne sześciosemestralne

Kierunek pielęgniarstwo przygotowuje teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską w ochronie zdrowia. Studenci zdobywają wykształcenie konieczne do podjęcia pracy klinicznej, samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich w różnych placówkach służby zdrowia.

Absolwenci kierunku PIELĘGNIARSTWO po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki mogą podjąć pracę w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowywania ośrodkach służby medycyny, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego oraz sanatoriach.

Posiadamy doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną.