• STUDIA ZAOCZNE LICENCJACKIE 3 LETNI

Pedagogika studia licencjackie. Specjalności/ profile kształcenia:

  • Pedagog w zakresie opieki i wychowania z terapią pedagogiczną
  • Pedagog w zakresie resocjalizacji z profilaktyką społeczną i socjalną
  • Pedagog – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej