WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

 

Adresaci kursu

Pielęgniarki czynne zawodowo, które pragną uzyskać specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego.

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kursu

Dostępne w sekretariacie Szkoły.