Adresaci kursu

Pielęgniarki czynne zawodowo, które pragną uzyskać kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego.

Cel Kształcenia

Celem kształcenia w specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie profesjonalnego i nowoczesnego sprawowania opieki nad pacjentami ze schorzeniami leczonymi chirurgicznie, a także do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań do rozwoju zawodowego.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu

Dostępne w sekretariacie Szkoły.