Adresaci kursu

Pielęgniarki  i położne czynne zawodowo, które pragną uzyskać specjalizację z resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Cel Kształcenia

W ramach realizacji programu kursu uczestnik tej formy kształcenia (pielęgniarka lub położna) powinna:

  • rozpoznać stany zagrożenia życia u dorosłego oraz dziecka i niemowlęcia,
  • podjąć działania resuscytacyjne w stanach zagrożenia życia u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu

Dostępne w sekretariacie Szkoły.