Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Adresaci kursu

Osoby, które posiadają wykształcenie minimum średnie, średnie techniczne lub tytuł mistrza w rzemiośle, przemyśle.

Cel Kształcenia

Osoby, które ukończą kurs uzyskają kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia zajęć praktycznych w Szkołach Zawodowych oraz Centrach Kształcenia Praktycznego.

Czas trwania kursu: 150 godzin

Szczegółowe informacje dotyczące kursu

Dostępne w sekretariacie Szkoły.