WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

 

Adresaci kursu

Pielęgniarki czynne zawodowo, które pragną uzyskać kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego.

 

Cel Kształcenia

Celem kształcenia w ramach realizacji programu kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla zapewnienia kompleksowej opieki pielęgniarskiej osobom w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz zapobiegania występowaniu powikłań wynikających z tych stanów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kursu

Dostępne w sekretariacie Szkoły.