Specjalna oferta dla służb mundurowych.

3 LETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Specjalności/ profile kształcenia:

  • Zarządzanie organizacjami proobronnymi
  • Ochrona informacji niejawnych

O kierunku

Bezpieczeństwo jest fundamentem rozwoju państw i społeczeństw. Każdy kraj, dążąc do realizacji egzystencjonalnych potrzeb swoich obywateli, w pierwszym rzędzie stara się im zapewnić ochronę przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, wewnętrznymi oraz pochodzącymi z zewnątrz.

Bezpieczeństwo jest fundamentem rozwoju państw i społeczeństw. Każdy kraj, dążąc do realizacji egzystencjonalnych potrzeb swoich obywateli, w pierwszym rzędzie stara się im zapewnić ochronę przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, wewnętrznymi oraz pochodzącymi z zewnątrz.

Bezpieczeństwo nie jest dane żadnemu krajowi raz na zawsze. Wydarzenia ostatnich lat, zamachy terrorystyczne, groźba rozpadu Unii Europejskiej, wojna w Syrii, kryzys imigracyjny czy konflikt ukraiński pokazują, jak złudne bywa niekiedy poczucie stabilizacji w ogarniętym sprzecznymi interesami świecie. Efekt globalizacji sprawia, że nawet wydarzenia odległe i pozoru nas niedotyczące, mają wpływ także na nasz byt i naszą przyszłość.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa mogą mieć charakter militarny, ale także polityczny, ekonomiczny, terrorystyczny czy cybernetyczny. Konflikty współczesnego świata coraz rzadziej mają charakter wojny konwencjonalnej, zmienia się arsenał broni i potencjalne pole walki.

Obrona przed zagrożeniami jest dziś pojęciem dużo szerszym niż 50 czy 100 lat temu. Tym istotniejszą jest potrzeba kompleksowych studiów i analiz nad bezpieczeństwem Bezpieczeństwo Narodowe to nie tylko rozwijający się w bardzo szybkim tempie obszar nauki – to jedno z najbardziej przyszłościowych zagadnień stanowiące klucz do rozwoju Polski i pomyślności jej obywateli

Program studiów Bezpieczeństwo Narodowe, opracowany przez wybitnych specjalistów, zawiera zarówno teoretyczne ujęcie problematyki bezpieczeństwa, jak i pozwala słuchaczom na zdobycie praktycznych umiejętności. Nasze studia adresujemy do osób zawodowo związanych z sektorem bezpieczeństwa lub zainteresowanych pracą w tym sektorze – funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników państwowych i samorządowych, osób mających dostęp do informacji niejawnych, członków organizacji pro obronnych

Katedra Bezpieczeństwa stale rozwija się, dbając o ciągłe doskonalenie jakości kształcenia i dostosowanie programu studiów do potrzeb rynku pracy oraz systemu obronnego RP (przykładem może być nowa specjalność – Zarządzanie Organizacjami Proobronnymi). W minionych latach katedra organizowała krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, prelekcje, spotkania z wybitnymi osobistościami związanymi z problematyką bezpieczeństwa.

W naszych działaniach współpracujemy ze służbami mundurowymi – m. in. poprzez umożliwianie naszym studentom praktyk.

Charakterystyka specjalności:

Ochrona informacji niejawnych – student zapoznaje się z problematyką ochrony informacji niejawnych, jej prawnymi podstawami oraz zagrożeniami, poznaje zagadnienia terroryzmu, wywiadu i kontrwywiadu, infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa przemysłowego, dowiaduje się jak państwo broni się przed hakerami i na czym polegały kulisy afery Wikileaks. Absolwent kierunku może się zawodowo rozwijać pracując w pionach informacji niejawnych urzędów i przedsiębiorstw.

Zarządzanie organizacjami proobronnymi – student zapoznaje się z problematyką funkcjonowania organizacji pozarządowych o profilu proobronnym i skutecznego zarządzania tego typu organizacjami; studenci poznają wiedzę z zakresu rachunkowości stowarzyszeń, BHP, podstaw prawa czy komunikacji medialnej. Absolwenci kierunku zyskują kompetencje do efektywnego pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach proobronnych.

W ramach studiów student w pakiecie otrzymuje:

  • Kurs „Szkolenie podstawowe Sił Zbrojnych RP”

Kadra

Na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe wykłada profesjonalna kadra, łącząca wiedzę naukową z praktycznym doświadczeniem. Zatrudniamy wybitnych specjalistów, m. In. z Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Obrony Narodowej, jak również posiadamy coraz liczniejszą własną młodą i profesjonalną kadrę.