Rodzaj studiów – studia wyższe zawodowe
Tytuł zawodowy
– licencjat
Czas trwania studiów – 6 semestrów
Tryb studiów – stacjonarne i niestacjonarne

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego, funkcjonujących w ramach tworzonego w kraju zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe.

Niezbędne umiejętności są doskonalone w ramach zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych odbywanych w:

 • Stacjach Pogotowia Ratunkowego,
 • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych jednostkach ratownictwa.

Od ratownika oczekuje się wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do ratowania życia i zdrowia ludzkiego w wielu różnych sytuacjach, na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w oddziałach ratunkowych.

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie nauk medycznych w szczególności wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. Będzie przygotowany do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym m.in.:

 • oceny stanu pacjenta w celu postępowania,
 • układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń,
 • prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci,
 • bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych itd.

Będzie przygotowany do pracy m.in.:

 • w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • w zespołach ratownictwa medycznego,
 • w specjalistycznych służbach ratowniczych,
 • w jednostkach straży pożarnej,
 • w różnych służbach ratowniczych (WOPR – GOPR – TOPR)
 • w zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
 • w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • w zakładach przemysłowych,
 • koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Zajęcia w Filii WSPS

Punkt informacyjny

Św. Antoniego 29

97-200 Tomaszów Maz.

tel. 44 726 05 38