Rodzaj studiów – studia licencjackie,
Tytuł zawodowy – licencjat,
Czas trwania studiów – 6 semestrów,
Certyfikaty językowe – opcjonalnie,
Tryb studiów – niestacjonarne,
Główny kierunek studiów – ekonomia i finanse,
Polska Rama Kwalifikacji i Europejska Rama Kwalifikacji –poziom VI,
Stypendia –  TAK,
Kredyty studenckie – TAK,
Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

Studenci kierunku psychologii w biznesie:

przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Psychologia w biznesie krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych z badaniami rynku i firmami zajmującymi się rekrutacją potencjału pracowników. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Psychologia w biznesie to przede wszystkim nauka oparta na symulacjach biznesowych Revas z zakresu psychologii, marketingu, zarządzania, ekonomii. Psychologia w biznesie to najnowsza technologia, która wykorzystuje w firmach programy  które są używane w zawodach takich, jak: HR business partner, lider projektów, specjalista ds. zakupów, negocjator, konsultant ds. personalnych, menadżer ds. komunikacji. Stosowanie wiedzy z zakresu znajomości psychologii ze specjalnością procesów z obszaru ekonomii, zarządzania potwierdza nabyte umiejętności. Bazujemy na tym, jak analizować i oceniać zachowanie pracowników, jak identyfikować i rozumieć ich potrzeby, emocje, zdolności i na efektywnym wykorzystywaniu w budowaniu potencjału organizacji, tworzeniu zmotywowanych zespołów, które pracują dla osiągnięcia wspólnych celów, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w czołowych w firmach szkoleniowo-biznesowych, szkoleniowo- consultingowych, bankach, instytucjach finansowych, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę z zakresu psychologii w biznesie.

W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań:

Aby zostać dobrym specjalistą z zakresu psychologii w biznesie, musisz kierować się chęcią zrozumienia, jak działa organizacja pracy w danej firmie, dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywana jest tam wiedza psychologiczna, jak realnie pracuje psycholog w biznesie, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa. Poznasz, jak wykorzystywać mechanizmy wywierania wpływu, m.in. podczas skutecznych negocjacji i mediacji, oraz skutecznego zarządzania zespołem, zdobywając przy tym umiejętności praktycznego  stosowania  oraz  analizy i optymalizacji procesów z zakresu doboru kadry, zatrudnienia i wdrożenia pracowników, rozwijać ich potencjał w organizacji oraz rozwiązywać problemy i konflikty związane z pracą. Poznasz podstawy skutecznego zarządzania zespołem, pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają podjęcie pracy w:

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: konsultant ds. personelu, menadżer ds. komunikacji, psycholog w biznesie, analiza konkurencji i zarządu.

DODATKOWO:

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie psychologii, etyki zawodu psychologa, treningu umiejętności interpersonalnych, public relations, kierowania zespołami, komunikacji międzykulturowej oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu zarządzania ludźmi i zespołami, efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Psychologia w biznesie jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów oraz ich obszarów zastosowania: realia negocjacji, liderowania oraz radzenie sobie w sytuacjach konfliktu i kryzysu, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

STUDIUJ W AP