Rodzaj studiów – studia licencjackie,
Tytuł zawodowy – licencjat,
Czas trwania studiów – 6 semestrów,
Certyfikaty językowe – opcjonalnie,
Tryb studiów – niestacjonarne,
Główny kierunek studiów – ekonomia i finanse,
Polska Rama Kwalifikacji i Europejska Rama Kwalifikacji –poziom VI,
Stypendia –  TAK,
Kredyty studenckie – TAK,
Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

Studenci kierunku podatków i finansów:

przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Podatki i finanse  krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych ze stosowaniem systemów finansowo-podatkowych, hurtowania danych obiegu dokumentów przy użyciu narzędzi informatycznych. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Podatki i finanse to przede wszystkim nauka oparta na umiejętności dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych, stworzenia profesjonalnego dokumentu, raportu, kalkulacji, budżetu, niezbędnych w funkcjonowaniu w ramach firm. Podatki i finanse to najnowsza technologia, która wykorzystuje w firmach programy  które są używane w zawodach takich, jak: księgowy czy kontroler. Stosowanie wiedzy z zakresu analityki i finansów, analizy przepisów prawnych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczenia zobowiązań podatkowych, posługiwania się statystykami oraz strategiami w rachunkowości potwierdza nabyte umiejętności.

Bazujemy na kursach z sektora finansów, systemu finansowo-podatkowego, ekonomii, zarządzania, prawa, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w czołowych firmach specjalizujących się w podatkach i finansach, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę z zakresu rozliczeń rachunkowych i podatkowych w biznesie.

W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań:

Aby zostać dobrym specjalistą w zakresie podatków i finansów, musisz kierować się chęcią zrozumienia, jak działają podatki i finanse oraz najnowsze technologie, które są wykorzystywane na co dzień w firmach i korporacjach specjalizujących się w finansach i podatkach, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa. Poznasz podstawy analityki i finansów, statystyki, analizy przepisów prawnych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, rachunkowości zarządczej i finansowej, planowania strategicznego, prawa i podatków i rozliczenia zobowiązań podatkowych zdobywając przy tym umiejętności praktycznego  stosowania  oraz  analizy i optymalizacji procesów z zakresu podatków i finansów. Poznasz podstawy działalności rynków międzynarodowych i strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają podjęcie pracy w:

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: branży finansowej, bankowym, ubezpieczeniowym, inwestycyjnym, doradztwa rachunkowego, administracji skarbowej, usług doradztwa finansowego i rachunkowego.

DODATKOWO:

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie analizy przepisów finansowych i podatkowych, finansów i rozliczania zobowiązań podatkowych, audytu w jednostkach sektora  finansów publicznych  jak również w bankach, firmach ubezpieczeniowych, usługach finansowo-rachunkowych oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu finansów i podatków niezbędnych w funkcjonowaniu w środowisku biznesowym. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Podatki i finanse jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów finansowych oraz ich obszarów zastosowania: z dziedziny ekonomii, finansów, podatków, rachunkowości, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

STUDIUJ W AP