Do pobrania

Home / Do pobrania

STYPENDIA

Druki do pobrania Plik
 Informacja dla studentów ubiegających się o stypendia Pobierz
 Oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów Pobierz
 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO Pobierz
 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Pobierz
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych Pobierz

Dokumenty do prac dyplomowych

Druki do pobrania Link
Dokumenty do pisania prac dyplomowych dostępne na stronie WSBiP: TUTAJ

Dokumenty Szkoły Policealnej

Druki do pobrania Format pliku Plik
Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej w Tomaszowie Maz. pdf Pobierz

Szkoła Policealna  – arkusze egzaminacyjne z lat 2013- 2016

Technik administracji- Kwalifikacja A.68  – Obsługa klienta w jednostkach administracji

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Styczeń 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny cz. 1 pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny cz. 2 pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny cz. 1 pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny cz. 2 pdf Pobierz

Technik masażysta- Kwalifikacja Z.01  – Świadczenie usług w zakresie masażu

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny cz. 1 pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny cz. 2 pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny cz. 3 pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny cz. 1 pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny cz. 2 pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny cz. 3 pdf Pobierz

Technik bhp- Kwalifikacja Z.13 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Styczeń 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny cz. 1 pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny cz. 2 pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz

Technik handlowiec- Kwalifikacja A.18 – Prowadzenie sprzedaży

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Październik 2013 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Październik 2013 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz

Technik handlowiec- Kwalifikacja A.22 – Prowadzenie działalności handlowej

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Październik 2013 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Październik 2013 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz

Technik hotelarstwa- Kwalifikacja T.11 – Planowanie i realizacja usług w recepcji

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Październik 2013 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Październik 2013 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz

Technik hotelarstwa- Kwalifikacja T.12 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz

Technik obsługi turystycznej- Kwalifikacja T.13 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz

Technik informatyk- Kwalifikacja E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Maj 2013 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2013 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Październik 2013 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Październik 2013 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny cz. 1 pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny cz. 2 pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny cz. 3 pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny cz. 4 pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny cz. 5 pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny cz. 6 pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny cz. 1 pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny cz. 2 pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz

Technik informatyk- Kwalifikacja E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Maj 2013 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2013 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Październik 2013 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Październik 2013 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny cz. 1 pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny cz. 3 pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny cz. 1 pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny cz. 2 pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz

Technik informatyk- Kwalifikacja E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny cz. 1 pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny cz. 2 pdf Pobierz

Technik weterynarii- Kwalifikacja R.09 – Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Październik 2013 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Październik 2013 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz

Technik weterynarii- Kwalifikacja R.10 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Styczeń 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz

Technik weterynarii- Kwalifikacja R.11 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny cz. 1 pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny cz. 2 pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz

Asystent osoby niepełnosprawnej- Kwalifikacja Z.08 – Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Maj 2013 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2013 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Październik 2013 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Październik 2013 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz

Opiekun medyczny- Kwalifikacja Z.04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Maj 2013 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2013 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Październik 2013 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Październik 2013 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz

Opiekun osoby starszej- Kwalifikacja Z.07 – Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz

Opiekun w domu pomocy społecznej-  Kwalifikacja Z.06 – Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz

Opiekunka dziecięca-  Kwalifikacja Z.11 – Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz

Opiekunka środowiskowa-  Kwalifikacja Z.05 – Świadczenie usług opiekuńczych

Nazwa arkusza egzaminacyjnego Format pliku Plik
Maj 2013 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2013 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Październik 2013 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Październik 2013 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2014 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Maj 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Sierpień 2015 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin pisemny pdf Pobierz
Styczeń 2016 – Egzamin praktyczny pdf Pobierz
OŚWIADCZENIE DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W WSBiP-
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TOMASZOWIE MAZ.
doc POBIERZ