Specjalności/ profile kształcenia:

  • Zarządzanie mediami społecznościowymi i systemami biznesu elektronicznego
  • Technologie internetowe i bazy danych
  • Informatyka przemysłowa

O kierunku

Absolwent kierunku informatyka będzie posiadał wszechstronne przygotowanie informatyczne (systemy operacyjne, języki programowania, , bazy danych, sieci komputerowe, aplikacje internetowe, technologie mobilne) i ogólne (matematyka, fizyka, podstwy prawa, ekonomiki, język obcy) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie informatyka.

Studenci w trakcie studiów realizują wiele przedmiotów o profilu praktycznym, co oznacza to, że główny nacisk kształcenia związany jest ze zdobywaniem umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania zawodu.

Zestaw przedmiotów kierunkowych został tak dobrany, aby dawał wszechstronne wykształcenie w dyscyplinie informatyka. To ogólne wykształcenie będzie odpowiednio uściślane i poszerzane w zależności od wyboru jednej z dwu specjalności: Zarządzanie mediami społecznościowymi i systemami biznesu elektronicznego oraz Technologie internetowe i bazy danych.

Każda ze specjalności będzie charakteryzowała się odmiennym rozłożeniem akcentów, w zależności od założonego profilu. Dodatkowo absolwenci obu specjalności będą  ukierunkowani na znajomość strategii marketingowej w Internecie, utrzymywania relacji z klientami, przygotowywania analiz marketingowych kanałów on-line, kreowania i pozycjonowania marki w Internecie, tworzenia kampanii reklamowych, planowania, organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych i wizerunkowych w popularnych serwisach społecznościowych.


Charakterystyka specjalności:

Wybierając specjalność: Zarządzanie mediami społecznościowymi i systemami biznesu elektronicznego student zrealizuje przedmioty pozwalające wdrażać responsywne strony WWW, sklepy internetowe w oparciu  o systemy zarządzania treścią, administrować systemami zarządzania treścią, programować aplikacje internetowe w tym aplikacje mobilne, obsługiwać oraz wdrażać procesy biznesowe w oparciu o zintegrowane systemy informatyczne na przykładzie SAP, wykorzystywać media społecznościowe w celach biznesowych, wspomagać prowadzenie biznesu za pomocą internetowych  systemów informatycznych i transakcji elektronicznych, kreowania wizerunku firmy w mediach społecznościowych, analizy zasięgu skuteczności oddziaływać reklamowych w mediach elektronicznych, e-marketing, bezpieczeństwa internetowych systemów informatycznych i transakcji elektronicznych.

Kadra

Na kierunku Informatyka wykładają specjaliści, łączący doświadczenie dydaktyczne, profesjonalizm oraz praktyczne doświadczenie nabyte podczas pracy w sektorze publicznym i prywatnym, w tym osoby pełniące kierownicze role w administracji państwowej (np. w zakresie cyberbezpieczeństwa). Wśród wykładowców znajdują się specjaliści z w zakresie najnowszych technologii informatycznych, mającą przekazać studentom nie tylko rzetelną wiedzę, ale i najbardziej aktualne osiągnięcia w zakresie informatyki.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI I SYSTEMAMI BIZNESU ELEKTRONICZNEGO

 

V

Przedmiot

Liczba godzin

w sem.

Wykłady (w tym e-learning(

Ćwiczenia, warsztaty, projekty (w tym e-learning)

Punkty ECTS

Programowanie w frameworkach internetowych

25 ZO

15

10

4

Podstawy marketingu

30 E

20
(10)

10

5

Media społecznościowe

40 ZO

10(10)

30

7

Marketing cyfrowy

45 E

20

25

7

Gospodarka wirtualna i handel elektroniczny

30 ZO

15(10)

15

5

Język obcy

30

30

2

 

RAZEM V semestr

200

80(30)

120

30

VI

Grafika i multimedia w e-biznesie

30 E

10

20

5

Systemy rozproszone w e-biznesie

30 ZO

15

15

4

Technologie i narzędzia biznesu elektronicznego

30 ZO

10

20

3

Technologie mobilne w biznesie

30 ZO

15(10)

15

4

Analityka internetowa

30 E

20(10)

10

4

Bazy i hurtownie danych w e-biznesie

20 ZO

10

10

3

Projekt studencki 1

25 Zal

25

2

Seminarium

15 Zal

15(10)

5

 

RAZEM VI semestr

210

80(20)

130(10)

30

VII

Narzędzia pozycjonowania witryn biznesowych

20 ZO

10

10

3

Systemy ekspertowe

20 ZO

10

10

3

Marketing w mediach społecznościowych

30 E

20(5)

10

3

E-mail marketing

15 ZO

5

10

2

Video marketing

15 ZO

5

10

2

Socjologia Internetu

20 E

10(10)

10

3

Etyka w biznesie

20 ZO

10(5)

10

2

Współczesny rynek kryptowalut

20 ZO

10

10

2

Projekt studencki 2

25 ZO

25

3

Seminarium

15 ZO

15(5)

7

 

RAZEM VII semestr

200

105(20)

95(5)

30

 

 SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

 

Przedmiot

Liczba godzin

w sem.

Wykłady (w tym e-learning(

Ćwiczenia, warsztaty, projekty (w tym e-learning)

Punkty ECTS

V

Podstawy automatyki przemysłowej

30 E

30 (10)

4

Programowanie strukturalne i obiektowe 2 (C++, C#)

30 ZO

15

15

4

Programowanie sieci przemysłowych 1

40 ZO

25 (10)

15

6

Programowanie mikrokontrolerów i mikroprocesorów

40 E

20 (10

20

6

Sprzęt i oprogramowanie systemów sterowania (sterowniki PLC i sieci przemysłowe)

20 ZO

10

10

5

Podstawy programowania VBA

20 ZO

10

10

3

Język obcy

30 ZO

30

2

 

RAZEM V semestr

210

110(30)

100

30

VI

Programowanie sieci przemysłowych 2

30 E

15

15

5

Sprzęt i oprogramowanie systemów sterowania 2 (HMI, SCADA)

30 ZO

15(10)

15

4

Podstawy programowania urządzeń mobilnych (Android, iOS, Microsoft)

30 ZO

15(10)

15

4

Programowanie baz danych w systemach sterowania (C++, C#, SQL)

30 ZO

15

15

4

Zaawansowane programowanie VBA w Excelu

40 E

10

30

6

Projekt studencki 1

25 Zal

25

2

Seminarium

15 Zal

15(10)

5

 

RAZEM VI semestr

200

70(20)

130(10)

30

VII

Komputerowe systemy zarządzania w przemyśle (CRM, ERP)

30 E

30(10)

4

Komputerowe systemy wspomagania projektowania inżynierskiego CAE (CAD/CAM)

50 E

25(10)

25

7

Projekt studencki 2

25 ZO

25

3

Praktyka informatyczna w przemyśle

20 ZO

20

2

Bezpieczeństwo przemysłowych  systemów informatycznych

20 ZO

10

10

2

Zintegrowane systemy sterowania produkcją

40 ZO

10

30

5

Seminarium

15 ZO

15(10)

7

 

RAZEM VII semestr

200

75(20)

125(10)

30