Rodzaj studiów – studia wyższe zawodowe
Tytuł zawodowy – licencjat,
Czas trwania studiów – 6 semestrów,
Tryb studiów – niestacjonarny.

Pracownicy biotechnologii medycznej przyczyniają się do ewolucji organizacji i instytucji w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w ochronie zdrowia, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Biotechnologia medyczna krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa na rynku usług medycznych, podejmuje zagadnienia z pogranicza medycyny oraz technologii. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą, medyczną lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Biotechnologia medyczna to przede wszystkim nauka oparta na umiejętności zastosowania nowoczesnych technik biotechnologicznych w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w ochronie zdrowia. Stosowanie wiedzy biotechnologicznej ukierunkowanej na promocję i ochronę zdrowia, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w instytucjach w ochronie zdrowia, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę z  biotechnologii medycznej.

Absolwenci biotechnologii medycznej znajdują się w następujących sektorach: przemysł biotechnologiczny, farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy oraz w ośrodkach bioinformatyki i biostatystyki. Zajmują funkcje w procesach prowadzenia prac eksperymentalnych w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych.

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie stosowania uniwersalnych podstaw przyrodniczych, przedmiotów biotechnologicznych oraz przedmiotów o aspekcie medycznym, jak również solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu nauk przyrodniczych, nowoczesnych technologii, wiedzy o organizmie człowieka oraz diagnostyki i leczenia, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Biotechnologia medyczna jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów oraz ich obszarów zastosowania: nowoczesne techniki biotechnologiczne w przemyśle, przede wszystkim w ochronie zdrowia, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

STUDIUJ W AP

Punkt informacyjny

Św. Antoniego 29

97-200 Tomaszów Maz.

tel. 44 726 05 38