Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
w Tomaszowie Maz.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik obsługi turystycznej to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach. Technik obsługi turystycznej zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata, które w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego oraz zakresu świadczonych usług przez biura podróży pozwoli mu na profesjonalną obsługę klienta.

Do zadań technika obsługi turystycznej należy:

  • kompleksowe świadczenie usług turystycznych, organizowanie i realizacja imprez turystycznych
  • rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z podróżą w całym sektorze przemysłu turystycznego
  • ustalanie, koordynowanie i nadzór realizacji obsługi turystycznej
  • sporządzanie ofert turystycznych w języku polskim i obcym

Możliwość zatrudnienia:

Absolwenci kierunku Technik obsługi turystycznej mają szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w sektorze usług turystycznych tj.:

  • biura podróży i agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej
  • organy administracji rządowej i samorządowej zajmujące się organizacją i promocją turystyki
  • hotele i domy wczasowe
  • fundacje i stowarzyszenia oraz działalność gospodarcza na własny rachunek

Pobierz podanie do Szkoły Policealnej: Podanie do Szkoły Policealnej w Tomaszowie Maz.