Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
w Tomaszowie Maz.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Zawód hotelarza stwarza szansę na zatrudnienie poza granicami kraju, co otwiera przed młodymi ludźmi ogromne perspektywy zatrudnienia i zarobków! Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego.

Zdobędziesz szeroką wiedzę w zakresie:

  • rezerwowania usług hotelarskich
  • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji
  • przygotowywania pokoi do przyjęcia gości
  • udzielania informacji turystycznej
  • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich
  • posługiwania się biegle językiem angielskim w zakresie słownictwa zawodowego

Szczególny nacisk kładziemy, obok nauki zawodu w praktyce, na naukę języków obcych.

Perspektywy zawodowe: Technik hotelarstwa może starać się o zatrudnienie we wszystkich obiektach bazy noclegowej: zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach itp. Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego technik hotelarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Pobierz podanie do Szkoły Policealnej: Podanie do Szkoły Policealnej w Tomaszowie Maz.