Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
w Tomaszowie Maz.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik handlowiec potrafi obsługiwać obecnych i zdobywać nowych klientów detalicznych i hurtowych w przedsiębiorstwach handlowych i handlowo-produkcyjnych. Potrafi prowadzić skuteczne negocjacje z klientami i dostawcami. Posiada umiejętności i wiedzę z zakresu obiegu dokumentów handlowych, tworzenia raportów sprzedażowych i bilansów. Umiejętnie prowadzi kampanie reklamowe, które poprawiają wyniki sprzedaży firmy. Biegle obsługuje oprogramowanie związane z handlem.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

 • organizować pracę w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotować towar do sprzedaży;
 • sporządzać dokumentację z działalnością handlową
 • prowadzić dokumentację związaną z obrotem handlowym firmy
 • prowadzić rozliczenia z instytucjami finansowymi, ubezpieczeniowymi oraz z innymi podmiotami z tytułu podatków i opłat
 • wykonywać pracę związaną z obsługą klientów detalicznych i hurtowych oraz realizować transakcję kupna i sprzedaży
 • prowadzić działania reklamowe i marketingowe
 • przeprowadzać badanie rynku, czynników kształtujących oczekiwania, potrzeby i możliwości nabywcze klientów
 • organizować i prowadzić działalność handlową
 • zarządzać działem sprzedaży przedsiębiorstwa
 • zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa
 • posługiwać się sprzętem komputerowym i urządzeniami biurowymi
 • obsługiwać programy handlowe

Tylko u nas otrzymasz dodatkowy kurs gratis, prowadzony przez specjalistów ds. handlu zatrudnionych w międzynarodowych firmach:

 • zdobywanie klientów strategicznych
 • obsługa klientów krajowych i zagranicznych
 • systemy CRM jako wsparcie sprzedaży
 • e-marketing

Dzięki tym dodatkowym kursom, absolwenci naszej Szkoły są atrakcyjnym celem dla pracodawców w naszym regionie.

Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie w działach handlowych przedsiębiorstw, w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej, jako przedstawiciel handlowy. Może otworzyć własną działalność handlowo-marketingową.

Pobierz podanie do Szkoły Policealnej: Podanie do Szkoły Policealnej w Tomaszowie Maz.