Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
w Tomaszowie Maz.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry) NOWOŚĆ!

Dietetyk jest zawodem, który ma szczególne perspektywy zawodowe. Zaświadczać o tym może moda na zdrową żywność, dbanie o to co jemy i jak powinno się jeść. W związku z ujemnymi skutkami rozwoju cywilizacyjnego, czyli wzrostem liczby osób cierpiących na otyłość, zapotrzebowanie na usługi i kształcenie wykwalifikowanej kadry specjalizującej się w żywieniu ciągle wrasta. Na zdrowej i zbilansowanej diecie zależy coraz większej liczbie Polaków. Dlatego dietetyk jest jednym z zawodów, który w ostatnich latach zyskał bardzo na popularności, a zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny nadal wzrasta.

 

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

 • planować, nadzorować i stosować, opartego na podstawach naukowych, żywienia indywidualnego i zbiorowego grup ludności;
 • stosować żywienie klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem, powstających na tle wadliwego żywienia i innych chorób;
 • planowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia;
 • samodzielnie planować jadłospisy w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet;
 • nadzorować i kontrolować prawidłowości przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw, z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych;
 • kontrolować jakości surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania;
 • prowadzić instruktaż dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej;
 • uczestniczyć w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie, przy współpracy i pod nadzorem lekarza;
 • oceniać stan odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów;
 • rozpoznawać, zapobiegać i leczyć niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego;
 • prowadzić dokumentację dotyczącą żywienia pacjentów;
 • udzielać porad dietetycznych;
 • prowadzić edukację żywieniową;
 • prowadzić samodzielnie gabinet dietetyczny.

Specjalista ds. dietetyki może prowadzić własną działalność gospodarczą otwierając samodzielny gabinet dietetyczny.

Pobierz podanie do Szkoły Policealnej: Podanie do Szkoły Policealnej w Tomaszowie Maz.