WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

 

  • STUDIA ZAOCZNE LICENCJACKIE 3 LETNI
  • STUDIA ZAOCZNE MAGISTERSKIE 2 LETNIE

 Pedagogika studia magisterskie. Specjalności:

  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Studia na kierunku pedagogika mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedzę o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach. Specjalności studiów zostały tak dobrane jak oczekują tego przyszli pracodawcy. Pedagogikę warto studiować dla własnego rozwoju, nabywania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Absolwenci pedagogiki dobrze radzą sobie na rynku pracy. Absolwenci uzyskują podstawowe kwalifikacje i uprawnienia oraz są przygotowywani do pracy w zakresie wybranej przez siebie specjalności.

Pedagogika studia licencjackie. Specjalności/ profile kształcenia:

  • Pedagog w zakresie opieki i wychowania z terapią pedagogiczną
  • Pedagog w zakresie resocjalizacji z profilaktyką społeczną i socjalną
  • Pedagog – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
  • Pedagog w zakresie logopedii przedszkolnej i szkolnej