Rodzaj studiów – studia licencjackie,
Tytuł zawodowy – licencjat,
Czas trwania studiów – 6 semestrów,
Certyfikaty językowe – opcjonalnie,
Tryb studiów – niestacjonarne,
Główny kierunek studiów – nauki o zarządzaniu i jakości,
Polska Rama Kwalifikacji i Europejska Rama Kwalifikacji –poziom VI,
Stypendia –  TAK,
Kredyty studenckie – TAK,
Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

Studenci kierunku prawa w biznesie w sektorze publicznym:

łączą wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menadżerskimi. Absolwent programu Prawo w biznesie – sektor publiczny krytycznie patrzy na regulacje prawne obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych ze stosowaniem prawa obrotu gospodarczego oraz funkcjonowania i organizacji przedsiębiorstw. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Prawo obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw to przede wszystkim nauka oparta na prawnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzaniu konfliktami, prowadzeniu negocjacji i kształtowaniu kompetencji menadżerskich. Prowadzenie przedsiębiorstwa i przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu obsługi prawnej związanej z obsługą przedsiębiorstwa potwierdza nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach z sektora finansów, ekonomii, zarządzania, prawa, rachunkowości, funduszy europejskich, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w firmach konsorcyjnych, naukowo-przemysłowych, spółkach, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę  pracy w  zakresie prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają podjęcie pracy w:

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: duże przedsiębiorstwa, jednostki administracji publicznej, urzędy miast i gmin. Zajmują funkcje jako specjaliści z zakresu prawa i kompetencji menadżerskich.

DODATKOWO:

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie obrotu gospodarczego, zarządzania konfliktami, organizacji prawno-finansowej oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu handlu w praktyce i współczesnych modeli biznesowych. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Prawo obrotu gospodarczego jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów prawno-ekonomicznych oraz ich obszarów zastosowania: obsługa dużych podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw chcących poszerzyć wiedzę z zakresu prawa, pracowników firm zainteresowanych rozwijaniem usług biznesowych, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  możesz  kontynuować  studia. Wyjątkowa oferta dla kandydatów Prawa w biznesie – możesz kontynuować studia magisterskie i zdobyć wykształcenie prawnicze w czasie krótszym, niż 5 lat, studenci zostają przyjęci na wyższy semestr lub rok studiów Prawa w Akademii Polonijnej.

STUDIUJ W AP